fbpx

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Tổng hợp những khóa học mà Nguyễn Cao Hữu Trí đã thực hiện

[Khóa 4] Bí mật Quản lý tài chính Cá nhân
Trạng thái lớp học: Đang đăng ký

[Khóa 4] Bí mật Quản lý tài chính Cá nhân

Bí quyết để bạn có thể tự do tài chính đó là sự học hỏi, thay đổi bản thân và tham gia vào lĩnh vực đầu tư hiệu quả để bạn hoàn toàn có thể tiến đến tự do về tài chính.
Thời gian học: 19h30 - 22h00, Thứ 4 hàng tuần
Địa điểm học: Online/Zoom
[Khóa 3] Bí mật quản lý tài chính cá nhân
Trạng thái lớp học: Đang triển khai

[Khóa 3] Bí mật quản lý tài chính cá nhân

Bí quyết để bạn có thể tự do tài chính đó là sự học hỏi, thay đổi bản thân và tham gia vào lĩnh vực đầu tư hiệu quả để bạn hoàn toàn có thể tiến đến tự do về tài chính.
Thời gian học: 5h00 - 6h30, Thứ 2 hàng tuần
Địa điểm học: Online/Zoom
Khóa học giáo viên Hạnh Phúc
Trạng thái lớp học: Đã hoàn thành

Khóa học giáo viên Hạnh Phúc

“Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ làm thay đổi thế giới". vì vậy chúng tôi muốn bạn hạnh phúc. Hãy tham gia chương trình để xem bạn đã thật sự hạnh phúc và tìm hành trình đến hạnh phúc
Thời gian học: 19h30 ngày 26/12/2021
Địa điểm học: Online/Zoom
[Khóa 2] Bí mật quản lý tài chính cá nhân
Trạng thái lớp học: Đã hoàn thành

[Khóa 2] Bí mật quản lý tài chính cá nhân

Bí quyết để bạn có thể tự do tài chính đó là sự học hỏi, thay đổi bản thân và tham gia vào lĩnh vực đầu tư hiệu quả để bạn hoàn toàn có thể tiến đến tự do về tài chính.
Thời gian học: 5h00 - 6h30, Thứ 5 hàng tuần
Địa điểm học: Online/Zoom