Câu chuyện tài chính

Cập nhật thông tin và kiến thức để giúp bạn đi đến tự do tài chính

Cách thoát bẫy Fomo?

FOMO là từ viết tắt của cụm từ Fear of missing out. Đây là hiệu ứng tâm lý của những người sợ bỏ lỡ cơ